Rugby World Cup 1987, Match 5
Ballymore, Brisbane
Japan
JPN
18
21
USA
USA
Match Complete
(HT 11-15)
Scoring Details
50%
Possession
50%
Tries
Taumoefolau (2) Yoshinaga
Nelson Purcell Lambert
Conversions
Nelson (3)
Penalties
Kutsuki Yoshinaga
Nelson
Drop Goals
Lineups
Koji Yasumi
Tsuyoshi Fujita
Koji Horaguchi
Toshiyuki Hayashi
Atsushi Oyagi
Katsufumi Miyamoto
Sinali Latu
Michihito Chida
Hisataka Ikuta
Seiji Hirao
Shinji Onuki
Eiji Kutsuki
Kojiro Yoshinaga
Nofomuli Taumoefolau
Shogo Mukai
Tsutomu Hirose
Toshitaki Kimura
Seiji Kurihara
Mitsutake Hagimoto
Katsuhiro Matsuo
Daijiro Murai
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Substitutes
16
17
18
19
20
21
Rick Bailey
John Everett
Fred Paoli
Kevin Swords
Ed Burlingham
Blane Warhurst
Gary Lambert
Brian Vizard
Mike Saunders
Joe Clarkson
Gary Hein
Roy Helu
Kevin Higgins
Mike Purcell
Ray Nelson
Mike Caulder
Dave Horton
Dave Dickson
Tony Ridnell
Neal Brendel
Pat Johnson
Timeline
Conversion 0 2
'
Conversion 0 4
'
3 4 Penalty
'
Penalty 3 7
'
Conversion 3 9
'
6 9 Penalty
'